Mužský sbor

Už je to více než 50 let, co se kudlovičtí vinaři začali scházet, aby si při dobrém vínku zazpívali.

Od roku 1975, kdy byl v Kudlovicích založen folklorní soubor písní a tanců Lúčka, se mužský sbor stal neodmyslitelným článkem všech „lúčkařských“ vystoupení a tematických večerů.

V řadách mužského sboru z Kudlovic se dlouhodobě objevovali i vynikají sóloví zpěváci jako např. nezapomenutelný slovácký tenor Antonín Čevela (sólista Staňkova Hradišťanu a později Lúčky), či dlouholetý vedoucí mužského sboru v Kudlovicích, Jiří Litoš.

I přes náhlé ukončení činnosti folklorního souboru Lúčka v roce 1998 mužský sbor nezanikl a dále se podílí na udržování lidových tradic v obci – ať už je to každoroční „fašaňková“ obchůzka, Martinské hody, otevírání vinných sklepů nebo setkávání pěveckých sborů a folklorních souborů -  Medové zpívání, pravidelně organizované mužským sborem v areálu chalupy Strmenských.

Mužský sbor úzce spolupracoval a spolupracuje např. s Cimbálovou muzikou Stanislava Gabriela, nebo v současnosti s Cimbálovou muzikou Bálešáci.

Uměleckým vedoucím sboru je Stanislav Gabriel, organizačním vedoucím je Milan Klem.