Dům Strmenských

 je místem, kde se pravidelně každý pátek scházíme a zkoušíme. 

  1

ve své podstatě je tento dům obrazem bydlení a hospodaření drobného rolníka na přelomu 19. a 20. století v našem regionu. Obec získala tento dům (č.p. 50) v roce 1986 od paní Františky Strmenské darem s přáním, aby byl domek zachován ve stávajícím stavu a sloužil jako historický dokument své doby. Toto přání paní Strmenské velmi rádi plníme.

Záměrem obce je zpřístupnit celý objekt veřejnosti ke kulturně společenským účelům, ale i k účelům církevním – májové pobožnosti apod. Zhotovené mobilní pódium a přírodní jeviště umožňuje využít nádvoří, zahradu, ale i prostory před domkem (na návsi) pro nejrozmanitější kulturní a společenské potřeby.

Dům Strmenských byl v r. 1998 prohlášen kulturní památkou.

Chalupa na Strmenském


Fotogalerie neobsahuje žádnou fotku.